• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

POMAGAMY


&

DAJEMY UŚMIECH


O nas

Email Drukuj PDF

Zarząd Fundacji:

Barbara Ruszała - Prezes Zarządu

Paweł Panek - V-ce Prezes ZarząduFundacja zrzesza 50 osób głównie młodzież przy udziale której wykonuje cele statutowe Fundacji.

Fundacja ma na celu:
1. Działalność kulturalno – rekreacyjna na rzecz dzieci potrzebujących. 
2. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie. 
3. Spełnianie marzeń dzieci potrzebujących. 
4. Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom zaniedbanym społecznie.

5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

6. Włączanie dzieci i młodzieży w akcje charytatywne, kulturalno-społeczne, wyczulając na krzywdę drugiego człowieka. 
7. Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej. 
8. Propagowanie zajęć informatycznych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
9. Promocja ekologii i ochrony środowiska. 
10. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży. 
11. Integrowanie młodzieży z rówieśnikami potrzebującymi pomocy i niepełnosprawnymi. 
12. Organizowanie czasu wolnego dzieciom z domów dziecka, hospicjów i szpitali dziecięcych. 
13. Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo wychowawczych. 
14. Edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. 
15. Rozwijanie talentów młodych ludzi.